Bostadsrättsförening Samfällighet

En förening med möjligheter

För dig om är styrelsemedlem i en bostadsrättsförening eller samfällighet är uppdraget givet. Att förbättra och utveckla medlemmarnas boende och föreningens ekonomi och kvalitetssäkra drift och underhåll.

Men också att utöver ”vardagsuppgifterna” utveckla fastigheten och hitta värdeskapande insatser för medlemmarna. Det naturliga målet måste vara att skapa högsta möjliga boendekvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Tillsammans kan vi utveckla er förening

FM3 Entreprenad är dokumenterat kunnigt och erfaret byggföretag med långsiktighet som ledstjärna i allt vi gör. Vi bygger nytt, renoverar, underhåller och utvecklar alla typer av fastigheter. Vi erbjuder också ett nytt och modernt koncept för samarbete med er förening på ett långsiktigt och kvalitetssäkrat arbetssätt.

Inventering, inspiration och möjligheter

Detta gör vi genom att:

 • Att förbättra, modernisera och skapa nya kommersiella lokaler för uthyrning.
 • Att skapa gemensamma utrymmen eller hobbylokaler.
 • Att förvandla oanvända eller omoderna förrådsutrymmen på
  vind eller källare till effektiva och säkra förvaringslokaler.
 • Att inrätta övernattningslägenheter/gästlägenheter.
 • Att skapa utrymme för föreningens ungdomar.
 • Att bygga nya lägenheter på vinden.
 • Att hitta utrymmen för att bygga studentlägenheter av enklare modell.

Vi föreslår följande samarbetsmodell:

 • Vi gör en gemensam inventering och redovisar tänkbara förbättringar.
 • Föreningen gör en önskelista – det här skulle vi gärna göra.
 • Ett förslag presenteras personligt på ett styrelse- och / eller medlemsmöte.
 • Styrelsen genomför en enkät bland medlemmarna och förankrar förslagen.
 • Gemensam bedömning av ekonomiska konsekvenser och fördelar.
 • Styrelsen löser finansiering och upprättar budget.

Från vision till verklighet

När beslutet är fattat är vi klara att sätta igång. Efter beslut projekteras, genomförs och kvalitetssäkras projektet med fullt samarbete och insyn från styrelsen.

Vi försöker anpassa vårt jobb så att medlemmarna störs minimalt, så att nedsmutsning, markskador och andra förhållanden minimeras. Projektet skall gå så smidigt som möjligt och i största möjliga samverkan med medlemmar och hyresgäster.

Vi hoppas att du är intresserad av möjligheten att ”tänka nytt” och få inspiration till förbättringar till gagn för boendetrivsel och ekonomi. Eller av att enbart söka samarbete med oss för aktuella byggprojekt som renoveringar, stambyten, fasadarbete, takunderhåll och allt annat som hör samman med förvaltningen av föreningens fastighet.

Låt FM3 Entreprenad hjälpa till

Kontakta oss så lovar vi att vi kommer att hjälpa er med att förverkliga era visioner.