Hållbarhetsarbete

Uppförandekod

Vi kommunicerar tydligt vår uppförandekod baserad på ”nolltolerans mot intolerans”. Är du prestigelös, nyfiken och öppen? Har du respekt för alla personers lika värde oberoende av hudfärg, religion, ålder, sexuell läggning och kön? Då kan du vara rätt person för att jobba på och med FM3 Entreprenad!

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna står på vår agenda varje dag. Vi arbetar både med de ”hårda” frågorna som handlar om att minimera risken för att någon skadar sig i våra projekt och de mjuka, att människor ska trivas, må bra och utvecklas hos oss. Oavsett arbetsuppgifter ska ingen skadas eller slitas ut på FM3 Entreprenad.

Miljö

FM3 Entreprenad skall verka för att minimera verksamhetens miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Minska, förebygga och effektivisera person- och produkttransporter.
  • Föreslå och välja miljöanpassade produkter, där det är möjligt.
  • Källsortera verksamhetens avfall miljöanpassat och förebygga föreroreningar så långt det är möjligt.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vår ambition är att vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Kvalitet

Våra kvalitetsambitioner är att vara en av de mest välrenommerade aktörerna i branschen.

Detta innebär att:

  • Vi skall tillhandahålla en ypperlig planering, kvalitetsfokus, hög servicegrad och tydlighet i projekten.
  • Alla uppdrag skall följas upp kontinuerligt med långsiktighet som ledstjärna.
  • Våra helhetslösningar ska uppfylla gällande lagstiftning, våra kunders önskemål och vår egen förväntan.
  • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

En sund byggbransch

Vi arbetar för en på alla sätt sund byggbransch och är medlemmar i Byggnads.