Våra konsulter

Vi kan erbjuda er hjälp med följande kompetenser.

Projektledare

Tar fram kalkyler och underlag, genomför bland annat inköp och upprättar anbudsförfrågan, samordnar entreprenörer och projektleder.

Arbetsledare

Planerar, fördelar, styr och följer upp produktionen samt medverkar aktivt till projektets tekniska och ekonomiska genomförande samt kvalitetskontrollerar utförandet.

Kalkylerare

Räkna på jobb, tar fram offerter baserat på ritningar, beräknar volymer av material/arbete och skickar offerter till kunder.

Byggarbetsmiljösamordnare

Ser till att arbetsmiljöregler följs och ansvarar för säkerheten på byggarbetsplatsen i form av rutinkontroller av utrustning och verktyg. Ser även till att behörig personal utför arbetet.

Byggsamordnare

Planerar, koordinerar samt stämmer möten med inblandade byggbolag. Kommunicerar och ser till att projekt flyter på smidigt.

Fastighetsskötare

Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reperationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter.

För en mer detaljerad rollbeskrivning och prisuppgifter vänligen kontakta oss.