Varför FM3 Entreprenad

FM3 Entreprenad är snabb och modig aktör som verkar inom byggbranschen. Vi är specialiserade på att bygga och förädla fastigheter. FM3 Entreprenad är mer än bara ett byggföretag. Genom helhetsansvar, kundförståelse och långsiktighet skapar vi kvalitet och överlägsen kundupplevelse.

Lång erfarenhet

Vår verksamhet har alltsedan starten 2015 varit inriktat på renovering och nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler. Vi har tillsammans mer än 100 års erfarenhet i branschen.

Kompetens

Alla personer inom vår organisation har inom sitt respektive yrkesområde all erforderlig kunskap och erfarenhet. Kompetensutveckling sker fortlöpande.

Kvalitet

Kvalitetstänkande under projektering och byggplanering, omsorgsfull upphandling och löpande kontroll under och efter byggandet gör att vi alltid uppfyller kvalitetsnormer och anvisningar. Vi vill fortsätta att utvecklas som kvalificerade byggare. Vi tror nämligen inte att man någonsin blir fullärd i en så komplex verksamhet som modernt byggande.

Miljö och arbetsmiljö

Inom ramen för våra uppdrag prioriterar vi en miljömedveten resurshushållning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fair play

Vi tror och arbetar för en sund byggbransch där både medarbetare och kunder ska blomstra. FM3 Entreprenad är medlemmar i Byggnads.